OM MIG

 Jag heter Grzegorz Tomaszewicz. Sedan 1990 har jag tillverkat, byggt om och reparerat musikinstrument. I början, när jag lärde mig att bygga instrument, utvecklade jag mina kunskaper tillsammans med följande instrumenttillverkare: H. Paetzold, E. Valdivia samt Mollenhauer (Tyskland), med vilka jag i många år haft ett framgångsrikt samarbete.

Jag har specialiserat mig på tillverkning och reparation av följande instrument: blockflöjter, säckpipor (inklusive rörblad för bordunpipor och spelpipor) samt kopior av träblåsinstrument från perioden 1400-talet till 1700-talet. Nuförtiden bygger jag även moderna instrument (Se Tillverkning).

Många professionella och amatörmusiker i Polen och över hela världen spelar mina instrument.

Mina rekonstruktioner av instrument från 1500-talet finns utställda på musikavdelningen på Nationalmuseet i Poznań.

Mellan 1984 och 2004 arbetade jag som professionell musiker och specialiserade mig på konsertframträdanden med musik från 1400- till 1700-talen. Jag spelade framför allt äldre blåsinstrument, såsom cornamuse, skalmeja, tvärflöjt, blockföljt och dulcian. Jag var även med och grundade sällskapet Lege Artis och har varit konstnärlig ledare för sällskapet Collegio Antico. Jag har samarbetat med en lång rad framstående solister och kulturinstitutioner: Nationella filharmonikerna i Warszawa, Warszawa Kammaropera, Folkteatern i Krakow m fl. Under den här perioden var jag även lärare vid den statliga musikskolan i Warszawa samt föreläsare vid musikkurser med över 800 solister och kammarmusiker.

Mellan åren 1996 och 2001 var jag konstnärlig ledare, samordnare och föreläsare vid Festivalen för tidig musik i Żywiec.

Jag har gjort inspelningar på CD och DVD, framträtt i TV och intervjuats i radio och tidningar.